Karta Dużej Rodziny Gminy Kościelec

Polityka prorodzinna powinna być jednym z kluczowych działań każdej gminy. Jej ważnym elementem jest wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodzin wielodzietnych i kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. Karta Dużej Rodziny stanowi wymierną pomoc materialną dla rodzin objętych Programem, natomiast poprzez włączenie do Programu lokalnych przedsiębiorców jest ważnym elementem aktywizacji gospodarczej Gminy.

Podejmowane działania mają na celu zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie i wspieranie funkcji rodziny. Mając na względzie poprawę sytuacji dużych rodzin podjęto inicjatywę wprowadzenia Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Kościelec”. Program kierowany jest do dużych rodzin (w tym rodzin zastępczych), wychowujących co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia (lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje), a w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku, bez względu na wysokość dochodów. Założeniem Programu jest wprowadzenie dla rodzin uprawnień tj. zniżek i ulg zaoferowanych przez jednostki organizacyjne gminy i instytucje gminne, prywatne firmy i usługodawców działających na terenie Gminy Kościelec i Gminy Miejskiej Koło, którzy przystąpią do Programu.

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast