Organizacja Urzędu


URZĄD GMINY KOŚCIELEC


ul. Turecka 7/3

62-604 Kościelec

tel. 63 27-16-222, 27-16-290, 27-16-282

fax. 63 27- 16-270

sekretariat@koscielec.ug.gov.pl

www.koscielec.ug.gov.pl

adres skrytki ePUAP: /3009082/skrytka


GODZINY PRACY URZĘDU


poniedziałek: 8:00 – 16:00

wtorek – piątek: 7.30 – 15.30


NUMER KONTA


LBS Strzałkowo filia Kościelec

47 8543 0000 2008 8080 9759 0001


B U D Y N E K   A


Wójt

Dariusz Ostrowski

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek

 

od 9.00 do 16.00

pokój nr 15


REFERAT ORGANIZACYJNY


Kierownik

Sekretarz

Krzysztof Nawrocki

pokój nr 8

tel. 63 27-16-222 wew. 41

 

Kadry, archiwum zakładowe

pokój nr 1

tel. 63 27-16-222 wew. 22

 

Informatyk, hala sportowa, promocja, komunikacja społeczna, wycinka drzew

pokój nr 20

tel. 63 27-16-222 wew. 33

 

Rada Gminy i obsługa OSP

pokój nr 7

tel. 63 27-16-222 wew. 23

 

Sekretariat

pokój nr 15

tel. 63 27-16-290, 27-16-222, 27-16-282

 


REFERAT ROZWOJU, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA


Kierownik

Zastępca Wójta

Sylwester Chęciński

pokój nr 14

tel. 63 27-16-222 wew. 30

 

Gospodarka komunalna, nieruchomości, sprawy kryzysowe i obronne, rolnictwo, ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi, bezdomne zwierzęta

pokój nr 17

tel. 63 27-16-222 wew.24

 

Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych, stypendia szkolne

pokój nr 10

tel. 63 27-16-222 wew. 31

 

Zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje, zamówienia publiczne, pierwsza pomoc przedmedyczna, ochrona przeciwpożarowa i ewakuacyjna

pokój nr 12

tel. 63 27-16-222 wew. 39

 


REFERAT FINANSOWY


Kierownik

Skarbnik

Beata Wawrzyniak

pokój nr 6

tel. 63 27-16-222 wew. 38

 

Kasa i obsługa administracyjna

pokój nr 5

tel. 63 27-16-222 wew.25

 

Księgowość finansowa, płace

pokój nr 9

tel. 63 27-16-222 wew. 40

 

Oświata, księgowość jednostek oświatowych

pokój nr 13

tel. 63 27-16-222 wew. 26

 

Podatki, windykacja, księgowość podatkowa

pokój nr 2

tel. 63 27-16-222 wew. 27

 

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

pokój nr 1

tel. 63 27-16-222 wew.22

 

Podmioty gospodarcze i pozarządowe

pokój nr 10

tel. 63 27-16-222 wew. 31

 

Radca Prawny

pokój nr 11

 


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


ul. Turecka 7/3

62 – 604 Kościelec

 

Kierownik

Andrzej Szabelski

Pokój nr 19

tel. 63 26-10-302

tel. 63 27-16-222 wew.50

 

Główna księgowa GOPS

pokój nr 16

tel. 63 27-16-222 wew. 34

 

Pracownicy socjalni prowadzący sprawy z zakresu pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych

pokój nr 21

tel. 63 26-10-343

tel. 63 27-16-222 wew.51

 

Pracownicy prowadzący sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+

pokój nr 22

tel. 63 26-10-344

tel. 63 27-16-222 wew.44

 


B U D Y N E K   B


Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Kościelna 1

62-604 Kościelec

tel. 63 27-24-917

 

Oddział Przedszkolny „Kubuś Puchatek” przy SP w Kościelcu

ul. Kościelna 1

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SAMRAD Spółka z o.o.

ul. Turecka 7/3

62-604 Kościelec

tel. 63 27-16-266, 27-16-232

 

Pin It on Pinterest