Przekazanie Wozu Ratowniczo – Gaśniczego w OSP Trzęśniew

Pin It on Pinterest