Rada Gminy Kościelec VII Kadencji

Przewodniczący rady Czesław Świderski

 

Przewodniczący Rady Gminy

Świderski Czesław

 

 

Gąsiorów

Wceprzewodniczący rady Zofia Kokocińsk

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kokocińska Zofia

 

 

Kościelec

Radny Oźminkowski Błażej Wiesław Tury

 

 

Oźminkowski Błażej Wiesław

 

 

Tury

Radny Białków Górny Krzysztof Ciesielski

 

 

Ciesielski Krzysztof

 

 

Białków Górny

Radny Dobrowa Paweł Dzierzgwa

 

 

Dzierzgwa Paweł

 

 

Dobrów

Radny oraz sołtys Daniszewa Piotr Kaźmierczak

 

 

Kaźmierczak Piotr

 

 

Daniszew

Radny oraz sołtys Dobrowa Stanisław Klukaczyński

 

 

Klukaczyński Stanisław

 

 

Dobrów

Radny Matuszak Zygmunt - Trzęśniew

 

 

Matuszak Zygmunt

 

 

Trzęśniew

Radny Straszkowa Tomasz Krupa

 

 

Krupa Tomasz

 

 

Straszków

Radna Polic Średnich Krygier Tadeusz

 

 

Krygier Tadeusz

 

 

Police Średnie

Radna Dąbrowic Starych Janina Lipska

 

 

Lipska Janina

 

Dąbrowice Stare

Radny Pacholski Józef - Ruszków Pierwszy

 

 

Pacholski Józef

 

 

Ruszków Pierwszy

Radny oraz Sołtys Dąbrowic Częściowych Stanisław Łopata

 

 

Łopata Stanisław

 

 

Dąbrowice Częściowe

Radna Gozdowa Barbara Zadawaj

 

 

Zadawaj Barbara

 

 

Gozdów

Radna Ewa Sobczak - Kościelec

 

 

Ewa Sobczak

 

 

Kościelec