ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

herb

Kościelec, dnia 12 grudnia 2017 roku

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

 

GMINA KOŚCIELEC, ul. Turecka 73, 62-604 Kościelec zaprasza do składania ofert na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelcu o przedszkole”.

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów – nowe obowiązki dla mikroprzedsiębiorców związane z przesyłaniem plików JPK_VAT

herb

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kole uprzejmie informuje, że organizuje spotkania dla przedsiębiorców - akcja „Wtorki z JPK”.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kole we wszystkie wtorki grudnia o godz. 13.00.

Czytaj więcej: Kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów – nowe obowiązki dla mikroprzedsiębiorców związane z...

Komunikat

herb

W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann informuje o wynikających z niej uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w ciągu 7 dni) i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Istnieje też możliwość uzyskania - po złożeniu wniosku - comiesięcznego, niezależnego od dochodów świadczenia w kwocie 402,72 zł.

Czytaj więcej: Komunikat

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

herb

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelec z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE  KONSULTACJI

Konkurs „Wielkopolska - moja duma”

herb

 

Szanowni Państwo,


przesyłam informację o Konkursie „Wielkopolska - moja duma” organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Temat I edycji Konkursu brzmi „Wielkopolskie pejzaże.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50+.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w siedzibie Centrum Doskonalenia Nauczycieli pracy wraz z Kartą uczestnika (załącznik do Regulaminu) w terminie do 10 listopada 2017 roku.

 

Załączniki:

  1. Uchwała nr 4367/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
  2. Regulamin Konkursu „Wielkopolska – moja duma”.
  3. Załącznik do regulaminu.

Zapytanie ofertowe- Zagospodarowanie ternu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Białków Górny

herb

Kościelec, dnia 21.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Gmina Kościelec z siedzibą w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec jako realizator projektu „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Białków Górny” w ramach VII edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś (Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020) poszykuje wykonawcy zadania na działce nr 45/3 w miejscowości Białków Górny.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe- Zagospodarowanie ternu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Białków...

Zapytanie ofertowe- Zagospodarowanie ternu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Dąbrowice Częściowe

herb

Kościelec, dnia 21.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Kościelec z siedzibą w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec jako realizator projektu „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Dąbrowice Częściowe” w ramach VII edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś (Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020) poszykuje wykonawcy zadania na działce nr 133/4 w miejscowości Dąbrowice Częściowe.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe- Zagospodarowanie ternu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Dąbrowice...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.