Organizacja Urzędu

Urząd Gminy  w  Kościelcu
ul. Turecka 7/3
62-604 Kościelec
tel. (63) 27-16-222, 27-16-290
fax. (63) 27- 16-270


Godziny pracy Urzędu Gminy:

Od poniedziałku do piątku:

7.30 – 15.30Numer konta:
LBS Strzałkowo filia Kościelec
47 8543 0000 2008 8080 9759 0001


B U D Y N E K   A

Wójt Gminy
Dariusz Ostrowski
pokój nr 15

Wójt Gminy Kościelec

przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek

od godziny 9.00 do 15.00

 REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik Referatu
Sekretarz

Krzysztof Nawrocki
pokój nr 8

Kadry, archiwum zakładowe
pokój nr 1
tel. (63) 27-16-222 wew. 22

Rada Gminy i obsługa OSP
pokój nr 7
tel. (63) 27-16-222 wew. 23

Informatyk,
hala sportowa,
promocja,
komunikacja społeczna,
sprawy kryzysowe i obronne 
pokój nr 20
tel. (63) 27-16-222 wew. 33Fundusz alimentacyjny,
stypendia szkolne

pokój nr 10
tel. (63) 27-26-222 wew. 31


Kancelaria,
sekretariat

pokój nr 15
tel. (63) 27-16-290, 27-16-222

 


REFERAT ROZWOJU, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu
Zastępca Wójta
Sylwester Chęciński
pokój nr 14

Zagospodarowanie przestrzenne,
inwestycje,
zamówienia publiczne,
pierwsza pomoc przedmedyczna,
ochrona przeciwpożarowa i ewakuacyjna

pokój nr 12
tel. (63) 27-16-222 wew. 39

Gospodarka komunalna,
nieruchomości,
rolnictwo,
ochrona środowiska
pokój nr 17
tel. (63) 27-16-222 wew.24

 REFERAT FINANSOWY

Kierownik Referatu
Skarbnik

Beata Wawrzyniak
pokój nr 6

Księgowość finansowa,
płace

pokój nr 9
tel. (63) 27-16-222 wew. 40

Oświata,
księgowość jednostek oświatowych

pokój nr 13
tel. (63) 27-16-222 wew. 26

Podatki,
windykacja,
księgowość podatkowa

pokój nr 2
tel. (63) 27-16-222 wew. 27

Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych
pokój nr 10
tel. (63) 27-16-222 wew. 31

Kasa i obsługa administracyjna
pokój nr 5
tel. (63) 27-16-222 wew.25


Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

pokój nr 1
tel. (63) 27-16-222 wew.22

 


Podmioty gospodarcze i pozarządowe

pokój nr 16

tel. (63) 27-16-222 wew. 34

 

Radca Prawny
pokój nr 11

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Turecka 7/3

62 – 604 Kościelec

tel. (63) 27-16-222 wew. 51

Kierownik GOPS

Andrzej Szabelski

pokój nr 19

Pracownicy prowadzący sprawy z zakresu pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych

pokój nr 21

tel. (63) 26-10-343

Pracownicy prowadzący sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych
pokój nr 22

tel. (63) 26-10-344


GOPS w Kościelcu przyjmuje interesantów

od poniedziałku do piątku;

7.30 – 15.30

 


B U D Y N E K   B

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Kościelna 1
62-604 Kościelec
tel. (63) 27-24-917


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SAMRAD w Kościelcu
Spółka z o.o.
ul. Turecka 7/3
62-604 Kościelec
tel. (63) 27-16-266, 27-16-232

Copyright © 2017. All Rights Reserved.