Ważne adresy i telefony

Pogotowie 999

 

 

Policja 997

 

 

Straż Pożarna 998

 

 

Pogotowie Energetyczne 991

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Turecka 7/3

62-604 Kościelec

tel. (63) 27-16-251, (63) 27-16-16-250

 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP Teresa Ćwikałowska

ul. Kościelna 3

62-604 Kościelec

tel. (63) 27-16-280

 

 

 

Komisariat Policji

ul. Turecka 7/2

62-604 Kościelec

tel. (63) 27-16-377

Dzielnicowi:

sierż. sztab. Mariusz Fraszczyk tel. 786-936-299

sierż. sztab. Przemysław Wojciechowski tel. 786-936-300

 

Urząd Pocztowy Koło 1 filia w Kościelcu

ul. Turecka 1

62 – 604 Kościelec

tel. 885-870-563

 

 

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie filia w Kościelcu

ul. Turecka 7/ 1

62-604 Kościelec

tel. (63) 27-24-350

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SAMRAD w Kościelcu Spółka z o. o.

ul. Turecka 7/3

62-604 Kościelec

tel. (63) 27-16-204. (63) 27-16-232

 

 

Wielkopolski Oddział Doradztwa Rolniczego

ul. Turecka 4

62-604 Kościelec

tel. (63) 27-22-334

 

 

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt

ul. Konińska 10

62-604 Kościelec

tel. (63) 27-16-268

 

 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Turecka 6

62-604 Kościelec

tel. (63) 27-20-175

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Kościelna 1

62-604 Kościelec

tel. (63) 27-24-917

 

 

Zespół Szkół w Kościelcu

ul. Szkolna 9

62-604 Kościelec

tel. (63) 27-16-480

 

 

Szkoła Podstawowa w Dobrowie

62-604 Kościelec

tel. (63) 26-21-229

 

 

Szkoła Podstawowa w Trzęśniewie

62-604 Kościelec

tel. (63) 26-21-834

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym

ul. Brudzewska 3

62-604 Kościelec

Tel. (63) 26-21-531

 

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Stanisława Staszica

w Kościelcu

ul. Kościelna 2

62-604 Kościelec

tel. (63) 27-22-897

 

 

Zespół Szkół Plastycznych w Kole

ul. Długa 1

62-604 Kościelec

Tel. (63) 27-20-741

 

 

Apteka VADEMECUM

ul. Turecka 7/4

62-604 Kościelec

tel. (63) 27-16-381

Copyright © 2017. All Rights Reserved.