METODA CAF 2013 W URZĘDZIE GMINY W KOŚCIELCU

 

Urząd Gminy Kościelec chce doskonalić usługi dla mieszkańców, dlatego  przystąpił do realizacji projektu systemowego „Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST” realizowanym przez Małopolską  Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego  w Krakowie  w ramach projektu  „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  Operacyjnego  Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej: Metoda Ca 2013 w Urzędzie Gminy w Kościelecu

WDRAŻANIE METODY CAF 2013

Wspólna Metoda Oceny CAF (ang. Common Assessment Framework) jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych.

Czytaj więcej: Wdrażanie Metody CAF 

Copyright © 2018. All Rights Reserved.