herb

LGD T.U.R. informuje o planach ogłoszenia naboru na dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Dofinansowania dostępne są dla osób fizycznych zamieszkujących obszar działania LGD. Alokacja w ramach naboru wynosi 800 000,00 zł. Dofinansowanie ma formę bezzwrotnej premii w wysokości 50 000zł, wypłacana będzie w dwóch transzach - 80% i 20%. Wnioski będą przyjmowane od 13-28 czerwca 2017 w godz. 8.oo – 16.00 w siedzibie LGD.

Czytaj więcej: Nabór na dofinansowania dla podejmujących działalność gospodarczą

herb

Polityka prorodzinna powinna być jednym z kluczowych działań każdej gminy. Jej ważnym elementem jest wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodzin wielodzietnych i kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. Karta Dużej Rodziny stanowi wymierną pomoc materialną dla rodzin objętych Programem, natomiast poprzez włączenie do Programu lokalnych przedsiębiorców jest ważnym elementem aktywizacji gospodarczej Gminy.

Czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny Gminy Kościelec

herb

Kościelec, 08.02.2017 r.

INFROMACJA

Urząd Gminy Kościelec informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje na rok 2017 w ramach Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne następujące nabory (*podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie):

Czytaj więcej: Kurenda

herb

 

Kościelec dn. 28.12.2016 r. KURENDA
Paliwo rolnicze w 2017 roku
Urząd Gminy Kościelec informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT Funkcjonują dwa terminy składania wniosków:

 

Czytaj więcej: Paliwo rolnicze 2017

Copyright © 2018. All Rights Reserved.