Święto Niepodległości

Trwają prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach nowego okresu programowania 2014 - 2020. Dlatego też w ramach prowadzonych konsultacji społecznych kierujemy do Was Arkusz Pomysłu. Jego wypełnienie pozwoli nam zebrać informacje na temat potrzeb regionu, jego problemów oraz propozycji realizacji przedsięwzięć, które stanowić będą materiał wyjściowy do budowania naszej strategii.

Czytaj więcej: Drodzy członkowie, mieszkańcy obszaru działania TUR-a!

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

W dniu 12 lipca br. na stadionie w Dobrowie odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze ochotniczych straży pożarnych, w których udział wzięło 10 jednostek OSP z terenu naszej gminy. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole na czele z przewodniczącym mł. bryg. Maciejem Pilarskim.

Czytaj więcej: GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W DOBROWIE

Gmina Kościelec z siedzibą w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec jako realizator projektu „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Gozdów” w ramach V edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś (Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020) poszukuje wykonawcy zadania.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem ofertą prosimy o jej przesłanie w terminie do dnia  24 lipca 2015 roku(liczy się data wpływu do urzędu).

Czytaj więcej: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE REKREACYJNO – SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI GOZDÓW

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza organizuje:

BEZPŁATNE BADANIA RENTGENOWSKIE POŁĄCZONE Z BADANIEM SPIROMETRYCZNYM

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Copyright © 2018. All Rights Reserved.