HERB

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelec z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE  KONSULTACJI

W dniu 10 lipca 2016 r. w Policach Średnich odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kościelec.

W zawodach rywalizowały dwadzieścia cztery drużyny OSP, które startowały w sześciu kategoriach. Najliczniejszą grupą uczestniczącą w zawodach była grupa seniorów, wśród której znalazło się czternaście drużyn, w tym dwie kobiece drużyny pożarnicze. Nie zabrakło także młodszych miłośników pożarnictwa - wśród rywalizujących drużyn znalazły się dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze w kategorii wiekowej 10-12 lat.

Czytaj więcej: GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

Tradycyjnie już przed zakończeniem roku szkolnego podczas sesji Rady Gminy Kościelec zostały wręczone wyróżnienia dla uczniów z największymi osiągnięciami w nauce.

Podczas uroczystości dziękowano uczniom za trud i zaangażowanie włożone w całoroczną naukę, gratulowano osiągniętych wyników. Wyrazy wdzięczności skierowano także dla wychowawców, rodziców, którzy przez cały rok szkolny wspierali i pomagali uczniom w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu pasji i zainteresowań.

Czytaj więcej: WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW

11 czerwca 2016 r. w Dąbrowicach Starych odbył się Zjazd Gminny ZOSP RP w Kościelcu podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Gminnemu. Podczas Zjazdu podziękowano za 15.letnią pracę na rzecz ruchu strażackiego ustępującemu Prezesowi Zarządu druhowi Czesławowi Świderskiemu.

Wybrano nowe władze na kadencję 2016-2021.

Czytaj więcej: ZJAZD GMINNY ZOSP RP W KOŚCIELCU

herb

Rajd miał charakter otwarty dla wszystkich chętnych. Uczestniczyło w nim 65 osób, w zróżnicowanym przedziale wiekowym od dzieci, przez młodzież, aż po dorosłych. Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 (parking przy Urzędzie Gminy). Wszyscy uczestniczy przed rozpoczęciem rajdu zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe z napisem gmina z hasłem: Trzeźwo, zdrowo, rowerowo.

Czytaj więcej: IV Rodzinny Rajd Rowerowy po gminie Kościelec

Konkurs obejmuje opracowanie logo Karty Seniora Gminy Kościelec i logo Karty Dużej Rodziny Gminy Kościelec – programów obejmujących system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień skierowanych do seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Kościelec w wieku 60 lat i więcej oraz rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Kościelec mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci.

Czytaj więcej: Konkurs na logo Karty Seniora Gminy Kościelec i logo Karty Dużej Rodziny Gminy Kościelec

Copyright © 2018. All Rights Reserved.