Tradycyjnie już przed zakończeniem roku szkolnego podczas sesji Rady Gminy Kościelec zostały wręczone wyróżnienia dla uczniów z największymi osiągnięciami w nauce.

Podczas uroczystości dziękowano uczniom za trud i zaangażowanie włożone w całoroczną naukę, gratulowano osiągniętych wyników. Wyrazy wdzięczności skierowano także dla wychowawców, rodziców, którzy przez cały rok szkolny wspierali i pomagali uczniom w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu pasji i zainteresowań.

Czytaj więcej: WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW

11 czerwca 2016 r. w Dąbrowicach Starych odbył się Zjazd Gminny ZOSP RP w Kościelcu podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Gminnemu. Podczas Zjazdu podziękowano za 15.letnią pracę na rzecz ruchu strażackiego ustępującemu Prezesowi Zarządu druhowi Czesławowi Świderskiemu.

Wybrano nowe władze na kadencję 2016-2021.

Czytaj więcej: ZJAZD GMINNY ZOSP RP W KOŚCIELCU

herb

Rajd miał charakter otwarty dla wszystkich chętnych. Uczestniczyło w nim 65 osób, w zróżnicowanym przedziale wiekowym od dzieci, przez młodzież, aż po dorosłych. Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 (parking przy Urzędzie Gminy). Wszyscy uczestniczy przed rozpoczęciem rajdu zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe z napisem gmina z hasłem: Trzeźwo, zdrowo, rowerowo.

Czytaj więcej: IV Rodzinny Rajd Rowerowy po gminie Kościelec

Konkurs obejmuje opracowanie logo Karty Seniora Gminy Kościelec i logo Karty Dużej Rodziny Gminy Kościelec – programów obejmujących system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień skierowanych do seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Kościelec w wieku 60 lat i więcej oraz rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Kościelec mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci.

Czytaj więcej: Konkurs na logo Karty Seniora Gminy Kościelec i logo Karty Dużej Rodziny Gminy Kościelec

14 maja b.r. w Trzęśniewie odbyły się powiatowo-gminne obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzęśniewie do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  Obchody zostały zorganizowane przez Gminę Kościelec, Komendę Powiatową PSP w Kole, Zarząd Powiatowy ZOSP RP  w Kole, Zarząd Gminny ZOSP RP w Kościelcu oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Trzęśniewie.

Czytaj więcej: POWIATOWO-GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA UROCZYSTE WŁĄCZENIE OSP W TRZĘŚNIEWIE DO KRAJOWEGO SYSTEMU...

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Kościelec odbędzie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne (zapisy) na BEZPŁATNE szkolenia komputerowe TIK z możliwością uzyskania Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC dla osób z powiatu kolskiego w wieku od 25 lat do 64 lat o niskich kwalifikacjach bez względu na status na rynku pracy.

Czytaj więcej: Zapisy na bezpłatne szkolenia komputerowe –  spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

herb

Dnia 21.03.2016r. o godz. 9.00 na hali sportowej przy Zespole Szkół w Kościelcu odbyła się akcja profilaktyczna pod hasłem „Zagrożenia to zniszczenia”, w której udział wzięły szkoły podstawowe kl. IV –VI i gimnazjum z terenu gminy Kościelec. Akcja miała na celu pogłębienie wiedzy na temat zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków uzależnień.

Czytaj więcej: AKCJA PROFILAKTYCZNA „ZAGROŻENIA TO ZNISZCZENIA”

Copyright © 2018. All Rights Reserved.