Na podstawie uchwały nr XLV/266/2014 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 października 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015:

 

Wójt Gminy Kościelec ogłasza

Czytaj więcej: Nabór  kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na...

Copyright © 2018. All Rights Reserved.