Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).

Na ternie Gminy Kościelec, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu całego 2019 roku.

Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj.

Zgodnie z zarządzeniem nr 42.2018 2/18 z dnia 30.11.2018 Wójta Gminy Kościelec dzień 24.12.2018 będzie dniem wolny od pracy w Urzędzie Gminy Kościelec, który zostanie odpracowany w dniu 15.12.2018 w godzinach 7:30-15:30

 

Wójt gminy Kościelec

/-/ Dariusz Ostrowski

Copyright © 2018. All Rights Reserved.