dzien strazaka

12 maja b.r. w Ruszkowie Pierwszym odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 100.lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszkowie Pierwszym.  

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków, którą w kościele p.w. Trójcy Świętej w Dobrowie odprawili: kapelan kolskich strażaków ksiądz kanonik Wojciech Szczepankiewicz, proboszcz Parafii w Dobrowie ksiądz Wojciech Marciszewski, proboszcz Parafii w Kościelcu ksiądz dziekan Tomasz Jener, proboszcz Parafii w Białkowie Kościelnym ksiądz Stanisław Cyl, wikariusz parafii w Kościelcu ksiądz Mariusz Adamczewski.

Czytaj więcej: GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA POŁĄCZONE Z JUBILEUSZEM 100-LECIA OSP W RUSZKOWIE PIERWSZYM

herb

Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Czytaj więcej: Przedsiębiorco!

herb

Zapraszamy Przedstawicieli Cechów, przedstawicieli Izb Rzemieślniczych z terenu całego kraju, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), przedstawicieli osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w sektorze MSP oraz przedstawicieli wszelkich organizacji pozarządowych zrzeszających przedsiębiorców z sektora MSP, na Kongres Założycielski Powszechnego Samorządu Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dalej PSG MSP). Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w Kongresie Założycielskim Powszechnego Samorządu Gospodarczego.

herb

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu zmieniającej uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelec z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE  KONSULTACJI

W związku ze złożonymi deklaracjami przystąpienia do projektu dotyczącego instalacji paneli fotowoltaicznych i instalacji solarnych Gmina Kościelec informuje, iż z powodu braku wystarczającej alokacji środków przez Instytucję Wdrażającą Program wniosek „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościelec" nie otrzyma dofinansowania ze względu na małą alokację środków przeznaczoną w ramach WRPO.

Czytaj więcej: Szanowni Mieszkańcy Gminy Kościelec 

W dniu 6 marca br. w Urzędzie Gminy w Kościelcu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego celem była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, poznawanie tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj więcej: ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”...

Copyright © 2018. All Rights Reserved.