HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 30 i 31.01.2016

Po raz XIII w gminie Kościelec odbył się halowy turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Kościelec. W turnieju brało udział 14 drużyn. Sześć wystąpiło w kategorii juniorskiej i osiem w kategorii  seniorów.

Pierwszego dnia do rywalizacji przystąpili najmłodsi w kategorii juniorzy. Po rozegraniu fazy grupowej do półfinałów awansowały drużyny z Trzęśniewa Małego, Kościelca, Ruszkowa Pierwszego i Dobrowa.

Czytaj więcej: HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 30 i 31.01.2016

XIII Halowy Turniej Piłki Nożnej

Uprzejmie informujemy, że w dniach 30 i 31 stycznia 2016 roku w hali sportowej w Kościelcu, odbędzie się Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kościelec. Turniej jak co roku rozegrany zostanie w dwóch kategoriach wiekowych tzn. w kategorii juniorów oraz w kategorii seniorów.

Czytaj więcej: XIII Halowy Turniej Piłki Nożnej

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Urząd Gminy w Kościelcu wystąpił do uprawnionych organów z prośbą o wydanie opinii do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kościelec.

Czytaj więcej: Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

Otwarty konkurs ofert

 

WÓJT GMINY KOŚCIELEC

na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2014 roku, poz.1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XII/68/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert 

Konsultacje społeczne w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD

Szanowni Państwo,

Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD. Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organizacje działające na tym obszarze. Konsultacje odbędą się 7 grudnia br. w godzinach 10:00-12:00 w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości - ul. Jedwabnicza 4, Turek.

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD

"Bądź Czujny!" ( akcja informacyjna KP PSP w Kole)

BADŹ CZUJNY!!!

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

OSTRZEGAMY!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Czytaj więcej: "Bądź Czujny!" ( akcja informacyjna KP PSP w Kole)

GMINNE DOŻYNKI W KOŚCIELCU

GMINNE DOŻYNKI  W KOŚCIELCU

23.08.2015r. w amfiteatrze kościeleckim odbyły się Gminne Dożynki zorganizowane przez mieszkańców sołectwa Gąsiorów. Uroczystości rozpoczęła dziękczynna msza święta w intencji rolników celebrowana przez ks. Tomasza Jenera, proboszcza parafii Kościelec. Podczas nabożeństwa władze gminy Kościelec złożyły na ołtarzu chleb wypieczony z tegorocznego ziarna. Swoje wota  przekazali również starostowie dożynek, przedstawicielki  Koła Gospodyń Wiejskich i druhowie  Ochotniczej Straży Pożarnej z Gąsiorowa oraz najmłodsi przedstawiciele tejże wsi. Po mszy świętej wystąpiła Orkiestra Dęta z Kościelca, a następnie  Pani Justyna Sobczak  przedstawiła genezę Święta Plonów.

Czytaj więcej: GMINNE DOŻYNKI  W KOŚCIELCU

Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych

<p>Uczniowie w dniach od 12 października do 16 października 2015 roku uczestniczyć będą w zajęciach edukacyjnych w Parku Narodowym w Borach Tucholskich.<br />Grupa Uczniów z Gimnazjum przy Zespole Szkół w Kościelcu dzięki projektowi „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach EOG za pośrednictwem Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”</p>
<hr id="system-readmore" />
<p><br />wynagrodzenia dla nauczyciela-koordynatora za 12 godz. dydaktycznych w I i III etapie (45 zł brutto za 1 godz. lekcyjną). Wynagrodzenie nie obejmuje pracy podczas zielonej szkoły.wyżywienia oraz ubezpieczenia dla uczestników (uczniowie i nauczyciele) zielonej szkołyzakwaterowania podczas zielonej szkołytransportu na zieloną szkołę2. W ramach projektu pokrywane są koszty: III etap: zajęcia po powrocie z Parku Narodowego (10 godzin dydaktycznych) - przygotowanie pracy konkursowejII etap: 5-dniowy wyjazd do Parku Narodowego w Borach TucholskichI etap: zajęcia przygotowujące do wyjazdu do Parku Narodowego (2 godziny dydaktyczne)1. Zajęcia odbywają się w III etapach:INFORMACJE!<br />Udział uczniów i nauczycieli w projekcie jest bezpłatny. wrzesień – listopad 2015 r. w gimnazjachZielone szkoły w ramach projektu będą realizowane w okresie: Aktualna edycja programu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” jest skierowana do uczniów 4-6 klas szkół podstawowych        i 1-2 klas gimnazjów z obszarów wiejskich. Jego uczestnicy, po krótkim wprowadzeniu w tematykę projektu, wyjadą na pięciodniowe zajęcia terenowe do wybranego parku narodowego. W ramach tzw. zielonych szkół, młodzież wcieli się w rolę badaczy-odkrywców i pozna walory przyrodnicze swojego regionu. Na zakończenie projektu uczniowie wezmą udział w konkursie międzyszkolnym.Misja Przyroda</p>
<p> </p>

Najlepsi z najlepszych – OSP Dobrów podwójnym Mistrzem Kraju

Najlepsi z najlepszych – OSP Dobrów podwójnym Mistrzem Kraju

Po raz kolejny drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Dobrowa udowodniła, że jest najlepsza i nie ma sobie równych!!! Jednostka niejednokrotnie osiągała sukcesy w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Potwierdzeniem jej wysokiej klasy stały się XIV Krajowe Zawody Sportowo – Pożarnicze rozgrywane w Polanicy Zdroju.

Czytaj więcej: Najlepsi z najlepszych – OSP Dobrów podwójnym Mistrzem Kraju

Drodzy członkowie, mieszkańcy obszaru działania TUR-a!

Trwają prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach nowego okresu programowania 2014 - 2020. Dlatego też w ramach prowadzonych konsultacji społecznych kierujemy do Was Arkusz Pomysłu. Jego wypełnienie pozwoli nam zebrać informacje na temat potrzeb regionu, jego problemów oraz propozycji realizacji przedsięwzięć, które stanowić będą materiał wyjściowy do budowania naszej strategii.

Czytaj więcej: Drodzy członkowie, mieszkańcy obszaru działania TUR-a!

Copyright © 2017. All Rights Reserved.