Informacja

Uprzejmie informuję, że dni:

5 czerwca 2015 roku oraz 24 grudnia 2015 roku

są dla pracowników Urzędu Gminy w Kościelcu dniami wolnymi od pracy.

W tych dniach urząd będzie nieczynny.

 

Wójt Gminy

/-/ Dariusz Ostrowski

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 6 marca b.r. w Urzędzie Gminy w Kościelcu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięło w nim udział 19 uczestników, wyłonionych z eliminacji szkolnych w trzech grupach wiekowych: grupa I (szkoły podstawowe) - 12 uczestników, grupa II (gimnazjum) - 6 uczestników, grupa III (szkoły ponadgminazjalne) - 1 uczestnik.

Czytaj więcej: ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

Informacja Komendy Powiatowej Państowej Straży Pożarnej w Kole na temat wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych "Nie wypalaj - Wyplając zabijasz!!

Nie wypalaj – Wypalając zabijasz !!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole informuje, że w ostatnim czasie odnotowano wzmożoną ilość interwencji spowodowaną wypalaniem traw i innych pozostałości roślinnych.

Przypuszczalnymi przyczynami tych pożarów są przede wszystkim celowe podpalenia oraz przypadkowe zaprószenia ognia na przykład poprzez wyrzucenie niedopałków z przejeżdżających pociągów lub samochodów na pobocze drogi

Dlatego apelujemy do wszystkich o rozwagę i rozsądek podczas używania otwartego ognia oraz o powstrzymanie się od wpalania traw i innych pozostałości roślinnych.

Należy mieć świadomość tego, że nawet mały niegroźnie wyglądający pożar trawy na przydrożnym rowie może gwałtownie rozprzestrzenić się na sąsiednie zabudowania, obszary leśne lub torfowiska, a takie pożary są już bardzo groźne, trudne do ugaszenia i wymagające zaangażowania dużej ilości ratowników i sprzętu do ich likwidacji.

Wypalanie traw i innych pozostałości roślinnych jest więc bardzo niebezpieczne i stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, zabija wszelkie organizmy żywe pożyteczne dla ekosystemu i niszczy środowisko.

Statystyki pokazują, że bardzo często dochodzi do sytuacji, w których podczas wypalania traw giną ludzie, są to głównie osoby starsze, które po podpaleniu pozostałości roślinnych nie zdążyły oddalić się w bezpieczne miejsce ze względu na silne zadymienie i dynamikę rozwoju pożaru.

Polskie prawo zabrania wypalania traw i pozostałości roślinnych pod groźbą kary aresztu albo grzywny, kwestie te regulują zarówno przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej jak i przepisy o ochronie przyrody.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z tych przepisów:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627) określa:

  • Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
  • Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109 poz.719):

  • § 40 ust.1 w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:
    1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; (...)

2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót budowlanych.

  • § 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Od sierpnia 2004 r. sprzymierzeńcem w walce z wypalaniem traw stały się przepisy dotyczące dopłat rolniczych. Uznaje się w nich, że wypalanie traw jest działaniem wbrew tzw .”dobrej kulturze rolnej”, a rolnicy dopuszczający się takich praktyk mogą zostać pozbawieni dopłat bezpośrednich i rolno środowiskowych z funduszów Unii Europejskiej.

Wypalanie pozostałości roślinnych w ogrodach, ogródkach działkowych itp. regulowane jest prawem miejscowym i w wielu przypadkach na terenach miejskich zabronione lub dopuszczalne tylko w sezonie wiosennym.

 

źródło: http://www.kolo.psp.bip.net.pl/?a=993

Warsztaty świąteczne dla najmłodszych czytelników

19 lutego w GBP w Kościelcu odbyły się warsztaty świąteczne dla najmłodszych czytelników. Dzieci samodzielnie wykonały piękne, niepowtarzalne stroiki, które będą ozdobą wielkanocnych stołów. Te interesujące zajęcia poprowadziły panie Sylwia Żywanowska i Bogumiła Cichomska wychowawcy internatu ZSRCKU w Kościelcu.

Czytaj więcej: Warsztaty świąteczne dla najmłodszych czytelników

17 lutego 2015 r. poznaliśmy zwycięzców plebiscytu na Najlepszego Czytelnika Roku 2014 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kościelcu.

Wybór był niezwykle trudny. Spośród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej 9-15 lat wyłoniono laureatów : Biskupska Kaja, Cicha Aleksandra, Dominiak Maria, Fabisiak Klaudia, Głąbicka Gabriela, Kmita Olga, Lalik Julia, Łaszkiewicz Oliwia, Mazur Olga, Okupna Andżelika, Szmajdziński Jakub, Świderska Andżelika, Wieczorkiewicz Miłosz, Zawadzka Joanna, Żywanowska Weronika, Gutowska Sandra, Krych Klaudia, Maj Aleksandra, Stefaniak Kamila, Stefańska Martyna, Świderska Aleksandra, Wieczorkiewicz Wiktoria. Najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Czytaj więcej: 17 lutego 2015 r. poznaliśmy zwycięzców plebiscytu na Najlepszego Czytelnika Roku 2014 w Gminnej...

Copyright © 2017. All Rights Reserved.