Święto Niepodległości

herb

Polityka prorodzinna powinna być jednym z kluczowych działań każdej gminy. Jej ważnym elementem jest wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodzin wielodzietnych i kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. Karta Dużej Rodziny stanowi wymierną pomoc materialną dla rodzin objętych Programem, natomiast poprzez włączenie do Programu lokalnych przedsiębiorców jest ważnym elementem aktywizacji gospodarczej Gminy.

Czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny Gminy Kościelec

herb

Kościelec, 08.02.2017 r.

INFROMACJA

Urząd Gminy Kościelec informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje na rok 2017 w ramach Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne następujące nabory (*podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie):

Czytaj więcej: Kurenda

herb

 

Kościelec dn. 28.12.2016 r. KURENDA
Paliwo rolnicze w 2017 roku
Urząd Gminy Kościelec informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT Funkcjonują dwa terminy składania wniosków:

 

Czytaj więcej: Paliwo rolnicze 2017

HERB

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelec z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE  KONSULTACJI

W dniu 10 lipca 2016 r. w Policach Średnich odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kościelec.

W zawodach rywalizowały dwadzieścia cztery drużyny OSP, które startowały w sześciu kategoriach. Najliczniejszą grupą uczestniczącą w zawodach była grupa seniorów, wśród której znalazło się czternaście drużyn, w tym dwie kobiece drużyny pożarnicze. Nie zabrakło także młodszych miłośników pożarnictwa - wśród rywalizujących drużyn znalazły się dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze w kategorii wiekowej 10-12 lat.

Czytaj więcej: GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

Copyright © 2018. All Rights Reserved.