Organizacja Urzędu

URZĄD  GMINY  KOŚCIELEC

ul. Turecka 7/3
62-604 Kościelec
tel.  63 27-16-222, 27-16-290, 27-16-282
fax. 63 27- 16-270

sekretariat@koscielec.ug.gov.pl
www.koscielec.ug.gov.pl

adres skrytki ePUAP: /3009082/skrytka
Telefon alarmowy całodobowy: 664-907-143
LBS Strzałkowo filia Kościelec: 47 8543 0000 2008 8080 9759 0001


GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek:  8:00 – 16:00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30


NUMER KONTA

LBS Strzałkowo filia Kościelec
47 8543 0000 2008 8080 9759 0001


B U D Y N E K    A

Wójt
Dariusz Ostrowski
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w poniedziałki
 w godzinach od 9.00 do 16.00
pokój nr 15

Przyjmowaniem i koordynowaniem
działań związanych z załatwianiem
indywidualnych spraw obywateli,
w tym skarg, wniosków
zajmuje się
Sekretarz Gminy Kościelec


REFERAT ORGANIZACYJNY


Kierownik
Sekretarz
Krzysztof Nawrocki
pokój nr 8
tel. 63 27-16-222 wew. 41

Kadry, archiwum zakładowe
pokój nr 1
tel. 63 27-16-222 wew. 22

Informatyk, hala sportowa, promocja, komunikacja społeczna, wycinka drzew

pokój nr 20
tel. 63 27-16-222 wew. 33

Rada Gminy i obsługa OSP

pokój nr 7
tel. 63 27-16-222 wew. 23

Sekretariat

pokój nr 15
tel. 63 27-16-290, 27-16-222, 27-16-282


REFERAT ROZWOJU, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA


Kierownik

Zastępca Wójta
Patrycja Zielińska
pokój nr 14
tel. 63 27-16-222 wew. 30

Gospodarka komunalna, nieruchomości, sprawy kryzysowe i obronne, rolnictwo, ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi, bezdomne zwierzęta, stypendia szkolne

pokój nr 17
tel. 63 27-16-222 wew.24

Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych

pokój nr 10
tel. 63  27-16-222 wew. 31

Zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje, zamówienia publiczne, pierwsza pomoc przedmedyczna, ochrona przeciwpożarowa i ewakuacyjna

pokój nr 12
tel. 63 27-16-222 wew. 39


REFERAT FINANSOWY


Kierownik

Skarbnik
Beata Wawrzyniak
pokój nr 6
tel. 63 27-16-222 wew. 38

Kasa i obsługa administracyjna

pokój nr 5
tel. 63 27-16-222 wew.25

Księgowość finansowa, płace

pokój nr 9
tel. 63 27-16-222 wew. 40

Oświata, księgowość jednostek oświatowych

pokój nr 13
tel. 63 27-16-222 wew. 26

Podatki, windykacja, księgowość podatkowa

pokój nr 2
tel. 63 27-16-222 wew. 27

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

pokój nr 1
tel. 63 27-16-222 wew.22

Podmioty gospodarcze i pozarządowe

pokój nr 10
tel. 63 27-16-222 wew. 31

Radca Prawny

pokój nr 11


GMINNY  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


ul. Turecka 7/3
62 – 604 Kościelec

Kierownik

Andrzej Szabelski
pokój nr 19
tel. 63 26-10-302
tel. 63 27-16-222 wew.50

Główna księgowa GOPS

pokój nr 16
tel. 63 27-16-222 wew. 34

Pracownicy socjalni prowadzący sprawy z zakresu pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych

pokój nr 21
tel. 63 26-10-343
tel. 63 27-16-222 wew.51

Pracownicy prowadzący sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych,  świadczenia  500+

pokój nr 22
tel. 63 26-10-344
tel. 63 27-16-222 wew.44


B U D Y N E K     B


Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Kościelna 1
62-604 Kościelec
tel. 63 27-24-917

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SAMRAD Spółka z o.o.

ul. Turecka 7/3
62-604 Kościelec
tel. 63 27-16-266, 27-16-232

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast