Gmina Kościelec

Ogłoszenie o zwołaniu L sesji Rady Gminy

Ocena 0/5

OGŁOSZENIE
L SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC 

 odbędzie się w dniu 

26 stycznia 2023 r. (czwartek)  o godz. 9.00  
na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościelec (ul. Turecka 7/3 Kościelec,)

Ustalony porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad L Sesji Rady Gminy Kościelec. 
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad L Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Gminy Kościelec.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelec na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów a także rodziców.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie szczegółowych warunków  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia  pieniężnego  w formie  zasiłku celowego  na zakup  posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kościelec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2023.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2023-2028.
 19. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelec".
 20. Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Gminy Kościelec za 2022 r.
 21. Zamknięcie obrad L Sesji Rady Gminy Kościelec.
 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC

/-/ Zofia Kokocińska

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności