Gmina Kościelec
Powróć do: O Gminie

O Kościelcu

Kościelec – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Kościelec, nad rzeką Kiełbaską. Miejscowość jest siedzibą gminy Kościelec. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa konińskiego.

Nazwa Kościelec wywodzi się od pochodzącego z XII wieku (w części prezbiterialnej zachowanego do dziś) romańskiego kościoła i sięga czasów wczesnego średniowiecza. Ujawniły to przeprowadzone kilkakrotnie (poczynając od XIX w.) archeologiczne prace wykopaliskowe, podczas których odnaleziono relikty świadczące o istnieniu na tym terenie już w X wieku wczesnośredniowiecznego osadnictwa, a nawet lokalnego centrum osadniczego. Kościół o którym wspomniano był jak na swe czasy bardzo okazały i podnosił rangę wsi. Również w wiekach następnych (XI–XIV) Kościelec odgrywał ważną rolę. Najprawdopodobniej mieściła się tu siedziba zarządu dóbr książęcych, którą dopiero w XVI w. przeniesiono do Koła. W drugiej połowie XV w. dożywotnią właścicielką Koła, Kościelca, Brdowa, Bolemowa, a także większości okolicznych wiosek została Anna Sochaczewska, córka Konrada Śląskiego. Po jej śmierci w 1482 roku Kościelec jako wieś starościńska należąca do dóbr królewskich przechodziła wraz z urzędem starosty kolskiego w ręce kolejnych rodzin piastujących tę godność. W okresie panowania pruskiego z dawnych majątków królewskich utworzono tzw. Domeny Królewskie. Dobrami kościeleckimi zarządzał urząd domen z siedzibą w Kole. W latach następnych, pod zaborem rosyjskim, ziemie te przeszły na własność rządu carskiego. Po odzyskaniu niepodległości Skarb Państwa utworzył w Kościelcu Ośrodek Krzewienia Kultury Rolniczej. Natomiast po II wojnie światowej w Kościelcu siedzibę znalazły Technikum Rolnicze, Ośrodek Postępu Rolniczego oraz inne instytucje rozwoju rolnictwa.