Gmina Kościelec
Powróć do: Dla Mieszkańca

Organizacja Urzędu

URZĄD  GMINY  KOŚCIELEC

 

ul. Turecka 7/3

62-604 Kościelec

tel.  63 27-16-222, 27-16-290, 27-16-282

fax. 63 27- 16-270

sekretariat@koscielec.ug.gov.pl

www.koscielec.ug.gov.pl

adres skrytki ePUAP: /3009082/skrytka

Telefon alarmowy całodobowy: 664-907-143GODZINY PRACY URZĘDU

poniedziałek:  8:00 – 16:00

wtorek - piątek:  7.30 – 15.30

NUMER KONTA

  1. Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. opłaty za śmieci) wraz z ewentualnymi kosztami upomnień oraz odsetkami za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest następujący rachunek bankowy Urzędu Gminy Kościelec:

LBS Strzałkowo Filia w Kościelcu

13 8543 0000 2008 8080 9759 0031

 

2. Rachunek bankowym przeznaczonym do wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportu i pozostałych opłat wraz z ewentualnymi kosztami upomnień oraz odsetkami za nieterminowe regulowanie wyżej wymienionych należności jest następujący rachunek bankowy Urzędu Gminy Kościelec:

LBS Strzałkowo Filia w Kościelcu

47 8543 0000 2008 8080 9759 0001B U D Y N E K    A

Wójt

Dariusz Ostrowski

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

w poniedziałki

 

w godzinach od 9.00 do 16.00

pokój nr 15

 Przyjmowaniem i koordynowaniem

działań związanych z załatwianiem

indywidualnych spraw obywateli,

w tym skarg, wniosków

zajmuje się

Sekretarz Gminy Kościelec

 


REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik

Sekretarz

Krzysztof Nawrocki

pokój nr 8

tel. 63 27-16-222 wew. 141

 

Kadry, archiwum zakładowe

pokój nr 1

tel. 63 27-16-222 wew. 122

Informatyk, hala sportowa, promocja, komunikacja społeczna, sprawy kryzysowe i obronne obsługa SOP

pokój nr 20

tel. 63 27-16-222 wew. 133

 

Rada Gminy

pokój nr 7

tel. 63 27-16-222 wew. 123

 

Sekretariat

pokój nr 15

tel. 63 27-16-290, 27-16-222, 27-16-282

 


REFERAT ROZWOJU, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik

Zastępca Wójta

Patrycja Zielińska

pokój nr 14

tel. 63 27-16-222 wew. 130

 

Gospodarka komunalna, nieruchomoś ci, rolnictwo, ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi, bezdomne zwierzęta, wycinka drzew

pokój nr 17

tel. 63 27-16-222 wew.124

 

Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych

pokój nr 10

tel. 63  27-16-222 wew. 131

 

Zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje, zamówienia publiczne, pierwsza pomoc przedmedyczna, ochrona przeciwpożarowa i ewakuacyjna

pokój nr 12

tel. 63 27-16-222 wew. 139

 


REFERAT FINANSOWY

Kierownik

Skarbnik

Beata Wawrzyniak

pokój nr 6

tel. 63 27-16-222 wew. 138

 

Kasa i obsługa administracyjna

pokój nr 5

tel. 63 27-16-222 wew. 125

 

Księgowość finansowa, płace

pokój nr 9

tel. 63 27-16-222 wew. 140

 

Oświata, księgowość jednostek oświatowych

pokój nr 13

tel. 63 27-16-222 wew. 126

 

Podatki, windykacja, księgowość podatkowa, stypendia szkolen

pokój nr 2

tel. 63 27-16-222 wew. 127

 

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

pokój nr 1

tel. 63 27-16-222 wew. 122

 

Podmioty gospodarcze i pozarządowe

pokój nr 10

tel. 63 27-16-222 wew. 131

 

Radca Prawny

pokój nr 11

 


GMINNY  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Turecka 7/3

62 – 604 Kościelec

 

Kierownik

Andrzej Szabelski

pokój nr 19

tel. 63 26-10-302

tel. 63 27-16-222 wew. 150

 

Główna księgowa GOPS

pokój nr 16

tel. 63 27-16-222 wew. 134

 

Pracownicy socjalni prowadzący sprawy z zakresu pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych

pokój nr 21

tel. 63 26-10-343

tel. 63 27-16-222 wew. 151

 

Pracownicy prowadzący sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych,  świadczenia  500+

pokój nr 22

tel. 63 26-10-344

tel. 63 27-16-222 wew. 144

 


B U D Y N E K     B

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Kościelna 1

62-604 Kościelec

tel. 63 27-24-917

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SAMRAD Spółka z o.o.

ul. Turecka 7/3

62-604 Kościelec

tel. 63 27-16-266, 27-16-232