Gmina Kościelec
Powróć do: Dla Mieszkańca

Władze Gminy

Dariusz Ostrowski Wójt Gminy Kościelec

Dariusz Ostrowski

Wójt Gminy Kościelec

Patrycja Zielińska

Zastępca Wójta Gminy Kościelec


Zastępca Wójta przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania

pokój numer 14, I piętro

tel. 063 2716222 w. 130

e-mail: z.wojt@koscielec.nowoczesnagmina.pl

Krzysztof Nawrocki

Sekretarz Gminy Kościelec


Sekretarz przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania

pokój numer 8, I piętro

tel. 063 2716222 w. 141

e-mail: sekretarz@koscielec.ug.gov.pl